Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

Op alle door Lukado aangegane overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 levertijd

1. Indien de artikelen voorradig zijn, worden ze normaal gesproken binnen drie werkdagen opgestuurd. Indien de door u bestelde producten niet voorradig zijn of nog gemaakt dienen te worden dan ontvangt u hiervan een bericht, in overleg zal dan de levertijd bepaald worden. 2. Lukado is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 3. Indien u een bestelling bij ons heeft gedaan, bevestigen wij uw order middels een orderbevestiging per e-mail, tenzij anders is overeengekomen. 4. Tot op het moment van in ontvangst name door wederpartij, is het product voor risico van Lukado. 5. Afhalen is een mogelijkheid in onderling overleg. 6. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. 7. De artikelen worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. 8. Onze leveringen vinden plaats per post of op enige andere wijze ter keuze van Lukado. 9. Lukado behoudt zich het recht voor om in deelleveringen uit te leveren.

 

Artikel 6 Betaling

Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Producten worden pas verzonden na verificatie van de door klant verrichte betaling. Overmaken van uw factuurbedrag aan Lukado op bankrekeningnummer NL65 RABO 01191 65 422, tnv Lukado, te Apeldoorn voor het door u bestelde ordereindbedrag – inclusief de verzendkosten -, onder vermelding van het ordernummer.

 

Artikel 7 Prijzen 1. Alle aanbiedingen van Lukado zijn in Euro (€) inclusief 21% BTW geheel vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. 2. Lukado behoudt zich het recht voor een soortgelijk product te leveren (in onderling overleg) dan wel de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. 3. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor foutieve prijzen, afbeeldingen, teksten en vernoemde afmetingen die berusten op een schrijf, type of zetfout. 4. Informatie aangaande de producten zoals afmetingen en gewichten, betreft indicatieve informatie.

Artikel 8 Eigendomsbehoud Alle producten blijven volledig in eigendom van Lukado totdat deze en eventueel andere ontstane vorderingen van Lukado volledig zijn betaald.

 

Artikel 9 Garantie/reclames 1. De wederpartij is verplicht direct na ontvangst de aangekochte producten grondig te inspecteren op zichtbare gebreken. Indien u een gebrek heeft ontdekt, dient Lukado daarvan binnen 48 uur schriftelijk, of per email, op de hoogte gesteld te worden. 2. Indien de reclame van niet-zichtbare gebreken dienen door de wederpartij binnen redelijke termijn (twee maanden) nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk, of per email, bij Lukado te worden ingediend. Indien u dit verzuimt, betekent dit dat u ieder recht op reclamatie hiermee heeft verspeeld. 3. Elke reclame dient goed gemotiveerd en onderbouwd bij Lukado te worden ingediend. 4. Lukado dient in staat te worden gesteld om de ingediende reclame op locatie ten kantore van Lukado te controleren. 5. Indien Lukado heeft moeten overgaan tot een deellevering, mag dit nooit een aanleiding zijn tot afkeuring/weigering van de gehele levering.

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

De foto’s op de website mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming vooraf van Lukado en behoren tot het intellectueel eigendom van Lukado.

 

 Artikel 12 Verzending

Lukado hanteert de tarieven van TNT post.

Indien het mogelijk is om de bestelling via brievenbuspost te verzenden,

dan zijn de kosten €3,95, anders komen de kosten op € 6,95.

Uw bestelling wordt met zorg verpakt. Lukado is niet aansprakelijk voor verlies

of beschadigingen van leveringen via TNT Post.

 

Artikel 13 Retourneren 1. U hebt de gelegenheid een artikel binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren. Terugname, vergoeden of ruilen van artikelen kan na deze 7 werkdagen niet meer plaatsvinden. 2. Bij retourzendingen dienen de producten in ongebruikte staat te zijn en in originele, onbeschadigde verpakking. U dient ervoor te zorgen dat het artikel bij een retourzending voorzien is van een omverpakking om beschadigingen te voorkomen. 3. De verzendkosten voor het retourneren komen voor uw eigen rekening. 4. Wij nemen geen zendingen in ontvangst die niet volledig gefrankeerd zijn! 5. Na ontvangst van het geretourneerde onder bovenvernoemde voorwaarden, krijgt u uw geld z.s.m., doch binnen 14 dagen teruggestort 6. Wanneer u door een fout van Lukado, in plaats van het door u bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Lukado kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product, mits ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking met omverpakking tegen beschadigingen. 7. Lukado behoudt zich het recht voor om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan door Lukado of de toeleverancier van het product zijn beschadigd.